Słowo Wicestarosty Parczewskiego do Uczniów, Nauczycieli i Rodziców

Drodzy Uczniowie!!!

Dobiegł końca kolejny rok szkolny, który jednak pozostanie na zawsze w naszej pamięci, gdyż z powodu trwającej pandemii nie dane Wam było odebranie świadectw w tradycyjnej formie.  Ostanie trzy miesiące ze względu na zagrożenie wirusem Covid-19 przebiegły pod znakiem zdalnego nauczania, które dla wszystkich stanowiło nowość i wymagało szybkiego przystosowania się do tej nowej rzeczywistości edukacyjnej. W tym miejscu składam serdeczne podziękowania wszystkim Uczniom, Nauczycielom, a także Rodzicom, że w tym trudnym okresie potrafili sprostać temu zadaniu, bo bez Waszej współpracy i zaangażowania, które zapewne kosztowało wielu wyrzeczeń, nie byłoby to możliwe.

Rozpoczynające się już za chwilę wakacje pozwolą nam wszystkim na złapanie oddechu i oderwanie się, choć na moment, od codziennych obowiązków, a także pozwolą podładować akumulatory na kolejne miesiące. Nie zapominajmy jednak w tym letnim okresie, że wciąż znajdujemy się w stanie epidemii i w dalszym ciągu obowiązują wprowadzone przez władze zalecenia dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego. Ich przestrzeganie stanowi podstawę naszego wzajemnego zaufania oraz jest gwarantem ochrony naszego zdrowia w tym specyficznym czasie.

Mam nadzieję, że pomimo tych wszystkich trudności, niepokojów i wyzwań  przetrwamy ten trudny okres i we wrześniu spotkamy się już na tradycyjnej inauguracji nowego roku szkolnego.

Zatem, do zobaczenia 1 września!!!

Wicestarosta Parczewski

         Artur Jaszczuk

Zmiana rozmiaru tekstu
Kontrast