Samorząd Uczniowski (SU)

Przewodniczący SU:  Maciej Kopiński
Z-ca Przewodniczącego:   Weronika Mierz

Sekretarz:
Karolina Kozak

Skarbnicy:
Patrycja Bobruk
Alicja Miklewska

s. artystyczna:
Ada Rojewska
Agata Kowalik
Barbara Fałek
Marzena Mikitiuk
Agata Włoszek

s. techniczna:
Daniel Siepsiak
Rafał Gołacki
Jakub Zieliński

s. multimedialna:
Paweł Pawlik
Patryk Skowronek