piątek, 19 lipca, 2024

Kadra Nauczycielska

religia:
ks. Jan Kociubiński
ks. dr Marcin Prudaczuk

j. polski:
Bożena Maliszewska
Krzysztof Wroński
Monika Szwed

j. angielski:
Aneta Bryda
Marzena Świć
Monika Szwed
Halina Furman
Wira Martyniuk

j. niemiecki:
Anna Hać

j. rosyjski:
Anetta Weremczuk

historia, wos, historia i teraźniejszość:
Barbara Nowicka
Iwona Pastor

podstawy przedsiębiorczości:
Iwona Pastor

edukacja dla bezpieczeństwa:
Iwona Pastor

matematyka:
Arkadiusz Lotek
Wiesław Grzywacz
Piotr Ostapiuk

geografia:
Beata Tryniecka
Krystyna Koprukowniak
Renata Tyborowska

biologia:
Anna Burzec

chemia:
Renata Maksymowicz

fizyka:
Artur Michaluk

informatyka:
Artur Michaluk
Jerzy Świć
Sylwia Świć
Piotr Ostapiuk

muzyka:

Sylwia Świć

wychowanie fizyczne:
Małgorzata Kowalik
Dariusz Dziuba

Pedagog, pedagog specjalny:
Joanna Piwowarczuk

Psycholog:

Monika Januszko

Nauczyciel bibliotekarz:
Bożena Prokopiuk

Skip to content