piątek, 19 lipca, 2024

Wydarzenia i osiągnięcia w I LO w latach 2014 – 2018

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Parczewie jest szkołą z wieloletnimi tradycjami. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie co roku podejmują wiele inicjatyw, mających na celu rozwijanie jakości pracy szkoły jak również zaprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym. W latach 2014 – 2018 w szkole odbyło się szereg wydarzeń zasługujących na wyróżnienie. Do najważniejszych należą:

 • Renowacja pomnika.

Z inicjatywy nauczycieli i przy ogromnym zaangażowaniu uczniów I LO odrestaurowano pomnik na cmentarzu przy Bazylice pw. św. Jana Chrzciciela w Parczewie. Pomnik poświęcony jest: Córom i Synom Parczewskiej Ziemi poległym w walkach o niepodległość ojczyzny i pomordowanym w obozach koncentracyjnych w latach 1939-1945; Ofiarom sowieckich represji, Zesłańcom, Więzionym, Poległym i Zamordowanym za Wolna Polskę; Żołnierzom Wyklętym, którzy stanęli do walki o Wolną Polskę przeciwko komunistycznemu zniewoleniu, poległym w walkach, zakatowanym podczas śledztwa

W 2015 r. szkoła otrzymała zaszczytny tytuł i złoty medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

 • Ogólnopolskie obchody 450-lecia przyjęcia uchwał Soboru Trydenckiego

Młodzież i nauczyciele I LO zaangażowali się w przygotowania ogólnopolskich obchodów 450-lecia przyjęcia uchwał Soboru Trydenckiego na sejmie w Parczewie. Na terenie szkoły została przygotowana wystawa eksponująca zabytkowe naczynia i szaty liturgiczne pochodzące z XVI wieku. Młodzież opracowała informacje dotyczące eksponowanych zabytków, oprowadzała zwiedzających podając najistotniejsze informacje. Uczniowie I LO wystawili spektakl teatralny poświęcony przyjęciu uchwał soborowych. Przedstawienie zostało wystawione w Bazylice w dniu uroczystości. Scenariusz, dekoracje i rekwizyty przygotowane były przez młodzież i nauczycieli liceum. Uroczystość odbyła się 14 września 2014 roku.

 • IV Zjazd Absolwentów

12 września 2015 roku z okazji 70-lecia szkoły odbył się IV Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie. W przygotowanie uroczystości zaangażowali się: dyrektor, nauczyciele, uczniowie i wszyscy pracownicy szkoły.

 

AKCJE CHARYTATYWNE

 • „Komórkomania” – Dni Dawcy Krwiotwórczych Komórek Macierzystych. Ta szlachetna akcja odbywa się cyklicznie przy współpracy z Fundacją DKMS. Każdego roku udaje się zarejestrować wielu potencjalnych dawców. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów I LO, jak i mieszkańców powiatu parczewskiego.
 • „Honorowe Krwiodawstwo” – coroczna akcja organizowana we współpracy z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – Terenową Stacją w Lublinie, podczas której udaje się zasilić bank bezcennego daru ratującego życie, jakim jest krew.
 • Zbiórka zabawek i pomocy szkolnych dla małych pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego nr 2 w Lublinie.
 • „Szlachetna Paczka” – zbiórka żywności, zabawek, odzieży, artykułów gospodarstwa domowego dla wybranej rodziny potrzebującej pomocy.
 • „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” podczas której wolontariusze z I LO w Parczewie zbierają środki pieniężne na terenie miasta i całego powiatu.
 • „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” oraz zbiórki żywności organizowane przez Caritas Polska, w które czynnie włącza się Szkolne Koło Caritas.
 • Akcje „Pomoc dla Syrii” oraz „Polacy Rodakom” – zbiórka pieniędzy, artykułów żywnościowych, środków chemicznych itp. pod patronatem Wojewody Lubelskiego.

 

KONKURSY, OLIMPIADY, ZAWODY

 • „Złote Pióro Starosty Parczewskiego”. To powiatowy konkurs ortograficzny, w którym chętnie biorą udział uczniowie zarówno I LO jak i okolicznych szkół.
 • „Józef Ignacy Kraszewski – jego życie i dzieło” – Wojewódzki konkurs czytelniczy, w którym od lat nieprzerwanie uczniowie I LO odnoszą sukcesy.
 • Konkursy Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych – Szkocji, Nowej Zelandii, Kanady, Irlandii. Konkursy odbywały się w latach 2014 – 2018. Były to konkursy międzyszkolne organizowane przez nauczycieli języka angielskiego I LO dla uczniów naszego liceum oraz gimnazjalistów z całego powiatu. Cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród licealistów jak i ich młodszych kolegów.
 • Konkurs Piosenki Anglojęzycznej w Chełmie – uczennica I LO w 2017roku otrzymała wyróżnienie.
 • „Szkolna Internetowa Gra Giełdowa SIGG” – symulacyjna gra inwestycyjna, w której uczniowie I LO uczyli się współpracy w grupie oraz inwestowania na giełdzie, mogli porównać swoje wyniki finansowe z wynikami innych zespołów z woj. lubelskiego i Polski. W 2017 roku jeden z zespołów naszego liceum w rankingu województwa lubelskiego w dogrywce zajął I miejsce.
 • „Lider Ekonomii” – projekt realizowany w latach 2016 – 2018 przez Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji KUL i Lubelski Oddział NBP w ramach programu edukacji ekonomicznej. Projekt składał się z wykładów, konkursów, warsztatów oraz uroczystej gali. Dwa zespoły z naszej szkoły zostały laureatami konkursu, jeden zdobył wyróżnienie.
 • „Lekcja o Funduszach Europejskich”. To akcja edukacyjna organizowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, celem której jest przybliżenie uczniom wiedzy o tym, jak fundusze europejskie pomagają młodym ludziom przekuć pomysł w dobrze prosperujący biznes. W 2018 roku młodzież I LO w Parczewie uczestniczyła w V edycji tej akcji.
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „KANGUR”. Uczniowie naszego liceum co roku zdobywają wyróżnienia w tym konkursie.
 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Archimedes. Plus Matematyka. Plus. Rokrocznie młodzież z klas matematyczno-fizycznych uzyskuje tytuł laureata tej olimpiady.
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego, to kolejny konkurs, w którym uczniowie naszej szkoły chętnie biorą co roku udział. W XLIX OJR uczennica I LO otrzymała wyróżnienie w Eliminacjach Okręgowych (woj. lubelskie i podkarpackie).
 • Olimpiada geograficzna, to następny konkurs, w którym pasjonaci geografii mogą sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności. Odbywa się ona w naszej szkole od wielu lat.
 • VII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Łodzi oraz VI Regionalny Konkurs Piosenki Rosyjskiej w Wisznicach w roku 2018 również miały reprezentantki  naszego liceum.
 • V Edycja Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej w Komarówce Podl. W 2017 roku uczennica naszego liceum również reprezentowała szkołę w tym konkursie.
 • Młodzież licealna co roku bierze udział w licznych konkursach plastycznych i fotograficznych. Wśród nich wymienić należy: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tęcza”, Szkolny Konkurs Plastyczny „Warto pomagać” 2017, Szkolny Konkurs Plastyczny „100 lat Niepodległej” 2018, Szkolne Konkursy Fotograficzne „Idealny moment”, „Kto czyta jest piękny”, „Stare vs Nowe”, „Wolność – kocham i rozumiem”.
 • Powiatowy i Szkolny Turniej w układaniu kostki Rubika. Wśród uczestników znalazł się uczeń naszej szkoły, który w ogólnopolskich i międzynarodowych turniejach odnosi sukcesy.
 • Uczniowie I LO rokrocznie biorą udział, odnosząc sukcesy, w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym i rejonowym. Wśród nich: zawody w piłce siatkowej, nożnej i koszykowej dziewcząt i chłopców, zawodach pływackich, turniejach szachowych, tenisa stołowego – zarówno indywidualnie jak i drużynowo, zawodach lekkoatletycznych oraz biegach ulicznych takich jak „Tropem Wilczym” – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
 • Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym. I, II, III miejsca…
 • Szkolny Konkurs Literacki „Pomaganie jest fajne” 2016, którego celem było uwrażliwienie młodych ludzi na krzywdę ludzką i konieczność niesienia pomocy.
 • Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym organizowana przez Starostwo Powiatowe w Parczewie oraz powiaty: bialski, radzyński, lubartowski, rycki, włodawski. Uczniowie I LO rokrocznie odnoszą sukcesy zajmując czołowe miejsca.
 • Powiatowa Olimpiada Wiedzy o chorobach zakaźnych organizowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Parczewie. Młodzież licealna jest zawsze w czołówce tej olimpiady.
 • Bialski Konkurs Wiedzy o Kulturze i Historii Krajów Anglosaskich organizowany przez Państwową Wyższą Szkołę im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • XIV – XVIII Edycje Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
 • 38 – 41 Edycje Olimpiady z Języka Angielskiego organizowane przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego z siedzibą w Poznaniu w latach 2014 – 2018.
 • Konkurs tłumaczeniowy Juvenes Translatores organizowany przez Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej (DGT)  – Edycje 2016 – 2018
 • Konkurs polsko-norweski „Na tropie” organizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w 2018 roku. W Konkursie siedmioosobowa drużyna z naszej szkoły nagrała w ramach tego konkursu film pt.” We have a lot in common” na temat podobieństw pomiędzy Polską a Norwegią.
 • Konkurs Wymowy Angielskiej. Zawody zorganizowane przez Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS, które miały miejsce w 2018 roku, również miały kilkuosobową grupę przedstawiającą nasze liceum.
 • Ogólnopolski Konkurs Fotograficzno-Literacki „Zamknij w kadrze, opowiedz piórem z biało-czerwonym atramentem”- 2018. Uczennica I LO otrzymała główną nagrodę.

 

IMPREZY KULTURALNE

 • „Wiosenne Ożywienie Parczewskich Poetów” 2017 – akcja wystosowana do mieszkańców powiatu parczewskiego, promująca twórczość lokalnych literatów. Młodzież licealna obdarowywała lokalną społeczność własnoręcznie wykonanymi zakładkami do książek, na których umieszczone były wiersze naszych rodzimych twórców.
 • „Wypłyń na głębię” 2018. Spektakl poetycko-muzyczny wystawiony dla i z udziałem mieszkańców powiatu, w który również włączyli się uczniowie i nauczyciele naszego liceum.
 • „Czy musimy wędrować…” W 2017 roku odbył się wieczór poetycki połączony ze spotkaniem autorskim, na którym uczniowie I LO prezentowali społeczności powiatu dorobek literacki lokalnych poetów.
 • Dzień Języka Ojczystego. Co roku organizujemy taki dzień w szkole. Przybiera on różne formy i odbywa się zarówno w murach liceum jak i na terenie miasta. Na przykład, w 2018 roku młodzież wyruszyła na ulice Parczewa prosząc mieszkańców o odczytanie przygotowanych wcześniej łamańców językowych, cytatów, ciekawostek o języku polskim.
 • Powiatowy Przegląd Artystyczny Seniorów i Osób Niepełnosprawnych, to następna impreza, w którą zaangażowali się uczniowie naszej szkoły.
 • Co roku organizowane są liczne uroczystości szkolne, jak Dzień Edukacji Narodowej, Narodowe Święto Niepodległości, Jasełka, Dzień Patrona Szkoły, Apel Wielkanocny, Obchody Rocznicy Konstytucji 3 Maja jak również mniej oficjalne wydarzenia jak Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Dzień Sportu, Dzień Samorządności, Mikołajki czy Walentynki.
 • Wizyta młodzieży z Izraela w naszej szkole – październik 2015r.
 • Współpraca z AIESEC Lublin i Wieczory Kultur w I LO w Parczewie
  W ramach współpracy z międzynarodową organizacją studencką AIESEC nasze licem gości wolontariuszy z całego świata np. Chin, Filipin, Węgier, Indii. Od 2010r. prowadzą oni z uczniami warsztaty językowe po  angielsku,  które pomagają uczestnikom  nie tylko w podnoszeniu  kompetencji językowych, ale i  rozwijaniu świadomości  Warsztatom towarzyszą Wieczory Kultur, organizowane przez całą społeczność naszej szkoły. Te pogodne wieczory  mają   rokrocznie  swój  temat nawiązujący do zjawisk kulturowych w różnych krajach. Są one również okazją do  odkrywania talentów młodych ludzi  oraz  integracji  mieszkańców Parczewa i okolic.

 

INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA

 • „Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera” – udział młodzieży w projekcie, 2014.
 • „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie”. Projekt edukacyjno-badawczy organizowany przez Polskie Towarzystwo Dietetyki, 2014 – 2015
 • „Po męsku o dojrzewaniu” – program edukacyjny przeprowadzony we współpracy z Procter & Gamble – 2014
 • „Uzależnieniom mówimy – NIE” – autorski program profilaktyczny realizowany w I LO w latach 2014 – 2018
 • „Wybierz życie – pierwszy krok”. Program profilaktyki przeciwnowotworowej, mającej na celu zwiększenie wiedzy na temat raka szyjki macicy i wirusa HPV realizowany we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Parczewie w latach 2014 – 2018
 • „ARS, czyli jak dbać o miłość” – profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych w ramach projektu KIK/68 – realizowany w latach 2014 – 2018 we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Parczewie
 • Program profilaktyczny dotyczący zaburzeń depresyjnych wśród młodzieży w wieku 16 – 17 lat – badania oraz warsztaty dla licealistów, 2015
 • „Drzewo kariery” – badania w ramach międzynarodowego projektu we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie – edycje 2016 i 2017
 • „mlodzicyfrowi.pl” – udział uczniów I LO w ogólnopolskim programie fundacji „Dbam o mój z@sięg” – 2017 – 2018
 • Projekt MEN 2016/DWKi/1175 dotyczący funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych 2017 – 2018
 • Wsparcie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej. Zajęcia z młodzieżą realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia, 2017
 • „W stronę dojrzałości” – warsztaty dla młodzieży. Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020
 • „Bezpieczeństwo na drodze – wypadki wywołane substancjami uzależniającymi. Wykroczenia w ruchu drogowym.” – prelekcje z policjantem dla młodzieży na temat odpowiedzialności karnej, jak również uświadomienie uczniom szkodliwości zażywania narkotyków i innych środków odurzających, 2015-2016
 • Udział młodzieży w spektaklu w języku angielskim pt. „The Night In” przygotowanym przez Teatr Wild West z Krakowa – 2018 rok
 • Uczeń I LO otrzymał z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego stypendium, w ramach projektu „Lubelskie wspiera uzdolnionych” dla najzdolniejszych uczniów w województwie lubelskim w dziedzinie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych, 2017/2018
 • Szkoła realizuje projekt innowacyjny Szkolna Gala filmowa „Krzysztofy.”
 • I LO w Parczewie podjęło współpracę z Instytutem Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W ramach tej współpracy uczniowie m.in. uczestniczą w wykładach organizowanych na terenie uczelni i I LO.
 • W szkole, nieprzerwanie od roku 2003 działa Szkolny Klub Filmowo-Dyskusyjny „X Muza”, który organizuje nocne maratony filmowe, cieszące się ogromną popularnością wśród licealistów.
 • W I LO działa nieprzerwanie doradztwo zawodowe prowadzone przez pedagoga szkolnego, wychowawców klas i doradcę zawodowego Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Parczewie, 2014-2018. W szkole co roku odbywają się spotkania młodzieży z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie.
 • Szkoła realizuje zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W latach 2014-2018
 • Społeczność szkolna zaangażowała się w przygotowanie powiatowych obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 21 września 2018
 • w I LO poczyniono zastępujące inwestycje: zakupiono sprzęt muzyczny, wymienione zostały drzwi wewnętrzne, ogrodzenie od frontu szkoły, zakupiono kostkę na schody wejściowe do budynku szkoły.
 • I LO w Parczewie otrzymało następujące certyfikaty: „Szkoła Dialogu”, „ Wiarygodna Szkoła”, „Szkoła z Życiem”.

 

Opracowały: Wira Martyniuk i Anetta Weremczuk

Skip to content