Rada Rodziców

Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Parczewie

Nr konta: 96 8042 0006 0000 0114 2000 0010

Skład Zarządu Rady Rodziców:

Janusz Zieliński – Przewodniczący,
Ewa Mierz – Zastępca Przewodniczącego,
Mirella Nowak – Zastępca Przewodniczącego,
Anna Głowala – Sekretarz,
Joanna Krośko – Skarbnik,
Witold Makaruk – Członek,
Andrzej Wiśniewski – Członek,
Renata Kościan – Członek.

Ustalono wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 w wysokości 50,00 zł.

Zmiana rozmiaru tekstu
Kontrast