Studniówka

STUDNIÓWKA 2018 I LO w Parczewie

Bal studniówkowy odbędzie się dnia 27.01.2018r. o godzinie 1900

w Sali Weselnej „U JARMUŁA”.

Komitet Organizacyjny zwraca się z prośbą do klas maturalnych
o dokonywanie wpłat na STUDNIÓWKĘ 2018.

Opłata wynosi 350 zł za maturzystę i 160 zł za osobę towarzyszącą
(łącznie 510 zł).

Wpłat można dokonać przelewem
Bank Spółdzielczy w Parczewie, ul. Kościelna 27, 21-200 Parczew

Numer rachunku bankowego: 26 8042 0006 0017 2215 3000 0010

z dopiskiem: imię i nazwisko, klasa

lub w kasie Banku Spółdzielczego

oraz gotówką w szkole w terminach podanych przez wychowawców.

Skarbnik pani Renata Kościan.

Opłatę należy uiścić do 12.01.2018r.

Komitet Organizacyjny
Balu studniówkowego