Rekrutacja

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym – nabór elektroniczny

 1. Rejestracja kandydatów/wybór preferencji:

Data rozpoczęcia: 2018-05-14 godz. 00:00
Data zakończenia: 2018-06-15 godz. 00:00

 1. Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

2018-07-04 godz. 10:00

 1. Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki, dostarczanie oryginałów dokumentów – świadectwa ukończenia gimnazjum i wyników egzaminu gimnazjalnego

Data rozpoczęcia: 2018-07-04 godz. 10:00
Data zakończenia: 2018-07-06 godz.10:00

 1. Publikacja list przyjętych

2018-07-09 godz. 12:00

Proponujemy cztery klasy pierwsze na rok szkolny 2018/2019:

 • klasa 1a – klasa humanistyczna z rozszerzonym językiem polskim i angielskim oraz historią;
 • klasa 1c – klasa matematyczno-geograficzna z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem angielskim;
 • klasa 1d – klasa przyrodnicza z rozszerzoną biologią, chemią i językiem angielskim;
 • klasa 1e – klasa matematyczno-informatyczna z rozszerzoną matematyką, fizyką i informatyką/językiem angielskim.

Ustala się następujące przedmioty, z których oceny będą brane pod uwagę przy ustalaniu liczby punktów osiąganych przez kandydatów w procesie rekrutacyjnym:

 • klasa 1a – język polski, matematyka, język angielski, historia;
 • klasa 1c – język polski, matematyka, język angielski, geografia;
 • klasa 1d – język polski, matematyka, biologia/chemia, język angielski;
 • klasa 1e – język polski, matematyka, fizyka, informatyka/język angielski.