Dyrekcja

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Parczewie:
mgr Beata Tryniecka
Font Resize