Plan spotkań z rodzicami

Statutowe terminy przekazywania rodzicom i uczniom informacji o ocenach semestralnych i rocznych w roku szkolnym 2018/2019

 

       1. 03.10.2018r.

17:00

zebranie rodziców – wybór Rady Rodziców, zapoznanie z dokumentami,  egzaminem maturalnym
       2. 07.11.2017r. pierwsza środa miesiąca – wywiadówka – informacja o ocenach i frekwencji
       3. 05.12.2017r. zebranie rodziców – informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych
       4. 14.12.2018r. na godzinach wychowawczych ustalić propozycje ocen zachowania zgodnie z procedurami szkoły
       5. 21.12.2018r. informacja o propozycjach ocen semestralnych z przedmiotów i zachowania
       6. 08.01.2019 do 15.15 wystawienie ocen semestralnych
       7. 06.02.2019r. Zebranie rodziców. Pedagogizacja i podsumowanie pierwszego semestru
       8. 06.03.2019 pierwsza środa miesiąca
       9. 15.03.2019r. poinformować na piśmie rodziców uczniów klas III o przewidywanych ocenach niedostatecznych
   10. 03.04.2019r. pierwsza środa miesiąca – wywiadówka klas III
   11. 05.04.2019r. na godzinach wychowawczych w klasach III ustalić propozycje ocen zachowania zgodnie z procedurami szkoły
   12. 10.04.2019r. poinformować  rodziców i uczniów klas III o propozycjach ocen rocznych z przedmiotów i zachowania
   13. Do 17.04.2019r. do 15.15 w klasach III wystawić oceny roczne
   14. 26.04.2019r. Zakończenie klas III
   15. 14.05.2019r. poinformować na piśmie rodziców  uczniów klas I i II o przewidywanych ocenach niedostatecznych
   16. 05.06.2019r. wywiadówka klas I i II
   17. 01.06.2018r. w klasach I i II ustalić propozycje ocen zachowania z zastrzeżeniem, że w razie łamania zasad Statutu wychowawca zmieni ocenę
   18. Do 07.06.2019r. poinformować na rodziców i uczniów o propozycjach ocen rocznych
   19. Do 14.06.2019r. do godz. 15.15 wystawić oceny roczne w klasach I i II
   20. 21.06.2019r. Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

 

Zmiana rozmiaru tekstu
Kontrast