Plan spotkań z rodzicami

Statutowe terminy przekazywania rodzicom i uczniom informacji o ocenach semestralnych i rocznych w roku szkolnym 2019/2020

 

1. 11.09.2019r. Zebranie z rodzicami – wybór Rady Rodziców, zapoznanie z dokumentami, egzaminem maturalnym.
2. 02.10.2019r. pierwsza środa miesiąca
3. 06.11.2019r. wywiadówka – pierwsza środa miesiąca
4. Do 20.11. 2019r. poinformować na piśmie rodziców o grożących śródrocznych ocenach niedostatecznych.
5. 06.12.2019 r. ustalić propozycje ocen zachowania na godz. wychowawczych zgodnie z procedurami szkoły
6. Do 10.12.2019 r. wystawić propozycje przewidywanych ocenach śródrocznych i ocen zachowania
7. 11.12.2019 r. Wywiadówka – informacja o propozycjach ocen śródrocznych i ocen zachowania
8. Do 20.12.2019 r. wystawić oceny śródroczne do godz. 1500
9. 05.02.2020r. podsumowanie I semestru, pedagogizacja rodziców
10. 04.03.2020 r. pierwsza środa miesiąca
11. Do 16.03.2020 r. poinformować na piśmie rodziców klas III o grożących ocenach niedostatecznych.
12. 01.04.2020 r. pierwsza środa miesiąca- wywiadówka klas III
13. 03.04.2020 r ustalić propozycje ocen zachowania w klasach III na godz. wychowawczych zgodnie z procedurami szkoły
14. 09.04.2020r. poinformować rodziców i uczniów kl. III o proponowanych ocenach rocznych
15. Do 16.04.2020 r. wystawić oceny roczne w klasach III do godz. 1500
16. Do 18.05.2020 r. poinformować na piśmie rodziców uczniów kl. I i II o grożących ocenach niedostatecznych
17.  03.06.2020r. wywiadówka – klas I i II.
18.  05.06.2020r. ustalić z klasą propozycję ocen zachowania w kl. I i II
19.  Do 10.06.2020 r. poinformować rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach rocznych
20.  Do 18.06.2020 r. wystawić oceny roczne w klasach I i II do godz. 1500.

 

Zmiana rozmiaru tekstu
Kontrast