piątek, 14 czerwca, 2024
Aktualności

40. rocznica strajku nauczycieli Lubelszczyzny

W tym roku obchodzimy 40. rocznicę strajku nauczycieli Lubelszczyzny, wydarzenia, które zasługuje na szczególne upamiętnienie z uwagi na jego znaczenie dla późniejszej odbudowy polskiej oświaty. Sformułowane postulaty zawierały m.in. żądania pełnej realizacji porozumień gdańskich podpisanych przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania w XI 1980, wydrukowania nowych podręczników do nauki historii i jęz. polskiego i podręczników  przedmiotowych uwzględniających możliwości psychofizyczne dzieci, stworzenie warunków do rozwoju niezależnego ruchu harcerskiego i ruchu młodzieżowego, pełne zaspokojenie potrzeb w zakresie dostępu dzieci do przedszkoli oraz jawne dzielenie funduszy przeznaczonych na oświatę.
Trwający od 19 listopada do 2 grudnia 1981 roku protest miał charakter tzw. strajku czynnego: w ramach zajęć prowadzono wykłady, których celem było wypełnienie „białych plam” lub odkłamanie wiedzy uczniowskiej w takich dziedzinach, jak historia, literatura, kultura czy filozofia. Powołano wyłonioną w demokratycznych wyborach i złożoną z przedstawicieli wszystkich grup społecznych Wojewódzką Społeczną Radę Oświaty i Wychowania a wojewoda zezwolił na kontynuowanie zainicjowanych zmian w treściach i metodach nauczania historii, jęz. polskiego, elementów filozofii, nauk społeczno-ekonomicznych i etyki w ogólnych ramach programu we wszystkich szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych w woj. lubelskim oraz uznał fakt istnienia Niezależnego Ruchu Harcerskiego i Federacji Młodzieży Szkolnej.
Niestety, dalsze prace nad reformowaniem lubelskich szkół przerwało wprowadzenie stanu wojennego, jednak większość tych postulatów znalazła odzwierciedlenie w tworzonym po 1989 ustroju szkolnym. Efektem protestu było również ogromne zaangażowanie społeczności szkolnych – nauczycieli i uczniów, współpraca ze środowiskiem akademickim, czynnie wspierającym szkoły czy inicjatywy powołania organizacji młodzieżowych działających według tworzonych przez nie same zasad i realizujących interesujące je zadania.
W związku z panującą pandemią obchody rocznicy tych wydarzeń będą skromniejsze i częściowo przeniesione do przestrzeni Internetu. Zachęcam jednak gorąco do udziału, zwłaszcza w spotkaniu z uczestnikami strajku, które odbędzie się 2 grudnia 2021 roku w trybie online.  Organizatorzy zapewniają możliwość zadawania pytań poprzez profile RODM Lublin oraz Regionu Środkowo-Wschodniego „NSZZ Solidarność” w serwisach Youtube oraz Facebook. Jednocześnie transmisja będzie połączona z ogłoszeniem wyników wojewódzkiego konkursu „Nasz jest ten dzień”, w którym brali udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa lubelskiego.
Transmisję będzie można odnaleźć za pośrednictwem linków:
Facebook: https://fb.me/e/1qCYRNwaZ
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC0eSt5sey_opLaTlsuRJYKg

 

Skip to content