środa, 24 lipca, 2024
Aktualności

Wysoka zdawalność egzaminu maturalnego w naszej szkole

W roku szkolnym 2021/2022 wszyscy uczniowie ostatnich klas ukończyli szkołę i przystąpili do matury.  Zdawalność egzaminów maturalnych w naszej szkole również w bieżącym roku, pomimo wciąż obecnej pandemii koronawirusa i nauki w trybie hybrydowym oraz zdalnym, wypadła bardzo dobrze i osiągnęła poziom roku ubiegłego – 92%. Plasuje nas to wysoko w skali kraju gdzie średnia zdawalność wyniosła 78,2%, a w liceach – 84%. Uzyskane wyniki z przedmiotów obowiązkowych również są powyżej średniej w kraju i województwie lubelskim. Wszyscy uczniowie, którym nie udało się uzyskać świadectwa maturalnego w sesji majowej nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu i mają prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego w sesji sierpniowej, po której zdawalność w naszej szkole może wynieść 100%.

Wszystkim Absolwentom, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości serdecznie gratulujemy i życzymy uzyskania indeksów na wymarzone studia, a za poprawiających trzymamy kciuki.

Skip to content