piątek, 24 maja, 2024
Aktualności

Wystawa Książek Niezwykłych

Wybitny przedstawiciel doby odrodzenia Francis Bacon powiedział o książkach, że są okrętami myśli żeglującymi po oceanach czasu troskliwie niosącymi swój drogocenny ładunek z pokolenia na pokolenie. Aby ukazać ich piękno i znaczenie biblioteka szkolna wraz z uczennicami z Klubu Książki zorganizowała Wystawę Książek Niezwykłych. Zgromadzone na wystawę książki pochodziły ze zbiorów prywatnych uczniów i nauczycieli, zbiorów Seminarium Duchownego w Siedlcach oraz ciekawe egzemplarze z naszej biblioteki. Złożyły się na nią książki wyróżniające się szczególną budową, formatem, książki bardzo stare, mające swoją historię, książki z dedykacją i wydane w językach obcych.

Wystawę otwierała grupa książek zatytułowana „Księga nad Księgami”, na którą składały się różne wydania Biblii – bestsellera wszech czasów (badania dowodzą, że co minutę sprzedawanych jest na świecie 50 jej egzemplarzy). W tej grupie książką wzbudzającą duże zainteresowanie zwiedzających, a zarazem najstarszą książką wystawy była Biblia Jakuba Wujka z 1599 r. wydana we Lwowie w 1840 roku. Inne zgromadzone biblie, to Wulgata wydana w Rzymie w 1926 roku oraz Biblie współczesne: tysiąclecia, jerozolimska, edycji Świętego Pawła. W tej grupie znalazł się też modlitewnik i zbiór kolęd i pastorałek St. Miłkowskiego z początku XX wieku.

Kolejną grupę stanowiły książki wydane przed 1939 rokiem, które znajdują się w zbiorach naszej biblioteki. Jak wynika z pieczęci w nich zamieszczonych większość z nich była własnością Prywatnego Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego działającego przed wojną w Parczewie. Na szczególną uwagę zasługuje Atlas zwierząt ssących z kolorowymi ilustracjami, Album historyi powszechnej ze stalorytami i Liternictwo w reklamie.

Inny ciekawy element wystawy to książki dla dzieci, a wśród nich bogato ilustrowany Oluś u Króla Zimy Kazimierza Laskowskiego z 1906 roku, w którym funkcjonuje jeszcze określenie nart jako „ski”. W tej grupie znalazł się również zbiór wierszy Stanisława Jachowicza, pierwszego polskiego autora piszącego wiersze dla dzieci, z jego najbardziej znanym utworem Pan kotek był chory.

Intrygujący zbiór wystawy stanowiły „Książki z historią”, które są świadkami przeszłości i wiele mówią o czasach, w których powstały. Tutaj znalazły się publikacje wydane w okresie powojennym, w którym władza utrwalała ustrój komunistyczny. Działał wtedy Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, który cenzurował wszelki ruch wydawniczy w Polsce, aby nie dopuścić do ukazywania się treści niezgodnych z aktualną polityką państwa. I tak ślad działania cenzury można znaleźć w Dziełach Moliera, w których znajduje się pieczęć z wpisem z 1957 r. zatwierdzającym do wystawienia przez młodzież naszej szkoły sztuki Lekarz mimo woli.

Pod względem formy wyróżniała się na wystawie, największa książka z zasobów biblioteki, którą jest kronika Dziesięciolecie Polski Niepodległej z lat 1989-1999 o wymiarach 30/40 cm i wadze 10 (!) kilogramów. Zaś najmniejsze książki to miniaturowe zbiory poezji.

Na wystawie można było obejrzeć książki wydane w językach obcych – angielskim i rosyjskim. Natomiast odrębną grupę publikacji stanowiły książki opatrzone dedykacjami. Pochodzą one głównie ze spotkań autorskich organizowanych w naszej szkole, a także książki podarowane przez absolwentów z okazji zjazdów szkolnych.

Dziękujemy osobom, które przyczyniły się do powstania wystawy przynosząc ciekawe publikacje: uczennicom Oliwii z kl. I d i Kindze z kl. I b; nauczycielom: p. Iwonie, p. Monice, p. Anecie, p. Anetcie, ks. Łukaszowi oraz naszemu absolwentowi klerykowi Kacprowi, który wypożyczył unikatowe dla nas zbiory z Biblioteki Seminarium Duchownego w Siedlcach.

Wystawa, zorganizowana z okazji Dnia Książki i Praw Autorskich, miała na celu zwrócenie uwagi uczniów na zalety książki drukowanej – jej niepowtarzalność, różnorodność, piękno i znaczenie. Jak pokazała wystawa, książki pełnią ważną rolę w naszych dziejach i są przedmiotami, z którymi jesteśmy emocjonalnie związani, gdyż są one często przekazywane z pokolenia na pokolenia jako cenna rodzinna pamiątka.

« z 11 »
Skip to content