piątek, 24 maja, 2024
Aktualności

Obrady Lubelskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego z udziałem uczennicy naszej szkoły

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się debata dotycząca propozycji zmian w systemie edukacji. W lubelskim tzw. „okrągłym stole” uczestniczyli sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Michałek, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk. W czasie spotkania swoje wnioski i spostrzeżenia prezentowali przedstawiciele wielu środowisk związanych z oświatą: nauczyciele, rodzice, uczniowie – z Julią Turek jako przedstawicielką Parlamentu Dzieci i Młodzieży, samorządowcy, organizacje pozarządowe oraz członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Rozmowy „Okrągłego stołu” dotyczyły jakości edukacji we współczesnej szkole i koncentrowały się wokół ucznia, nauczyciela i rodzica w systemie oświaty. Jednym z wniosków poruszonych przez przedstawiciela młodzieży było zmniejszenie dysproporcji w poziomie nauczania w dużych miastach i małych miasteczkach.

Skip to content