poniedziałek, 20 maja, 2024
Aktualności

Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Parczewie.

Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Parczewie

Zgodnie z wieloletnią tradycją również w tym roku Pan Maciej Turek, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Parczewie, w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości spotkał się z uczniami klas drugich naszego liceum. Przedstawił zarys prawa konsumenckiego, różnice między reklamacją a gwarancją, kwestie związane z umowami zawartymi na odległość, w tym zawieranie umów w serwisach aukcyjnych online i sklepach internetowych. Uczniowie dowiedzieli się, jak bezpiecznie robić zakupy przez Internet, poznali prawa i obowiązki wynikające z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej oraz prawa związane z zawieraniem umów na odległość, uzyskali również wiedzę, że w przypadku problemów dotyczących spraw konsumenckich mogą zwrócić się o poradę i pomoc do właściwego miejscowo rzecznika konsumentów, w tym do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Parczewie.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Starostwo Powiatowe w Parczewie

Sala lekcyjna. Uczniowie siedzą w ławkach, widok od tyłu. W głębi Powiatowy Rzecznik Konsumentów prowadzi wykład

Skip to content