środa, 24 lipca, 2024
Aktualności

Konkurs „Stop pożarom lasów”

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wraz z komendantami miejskimi i powiatowymi PSP województwa lubelskiego, a także  Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zaprasza młodzież z województwa lubelskiego do udziału w konkursie dla uczniów szkół średnich (licea i technika) pn. „Stop pożarom lasów”!
Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na problematykę zapobiegania pożarom lasów oraz podniesienie świadomości mieszkańców na temat wartości przyrodniczej obszarów leśnych.
Zadanie konkursowe w I kategorii polega na przygotowaniu plakatu promującego akcję „Stop pożarom lasów”. Natomiast w kategorii II należy przygotować film edukacyjno-promocyjny związany z tematem konkursu. Autorzy najciekawszych plakatów i filmów otrzymają cenne nagrody finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Termin nadsyłania prac konkursowych – 8 października 2021 r.
Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie (https://straz.lublin.pl/) oraz stronach Komend Miejskich/Powiatowych PSP województwa lubelskiego.
Skip to content