wtorek, 25 czerwca, 2024
Aktualności

Konferencja literacka – podsumowanie

15 marca w I LO w Parczewie odbyła się konferencja literacka poświęcona życiu
i twórczości Józefa Weyssenhoffa. Jest to pisarz już zapomniany, ale taki, którego twórczość warto z różnych względów przypomnieć. Organizatorzy sympozjum – poloniści z Liceum w Parczewie – zdecydowali się na przypomnienie sylwetki pisarza, gdyż związany jest z naszym regionem, urodził się w Kolanie, jakiś czas gospodarował w Samoklęskach, w swoich powieściach opisuje Polesie. Ponadto pisarz w swych utworach ceni wartości może już zapomniane, ale ważne: szacunek do pracy i  ziemi, dobre relacje z sąsiadami, miłość, piękno natury, dobroć, potrzebę reform, przywiązanie do ojczyzny.

Konferencja odbyła się z udziałem uczniów klas humanistycznych Liceum. Gośćmi honorowymi i uczestnikami konferencji byli m.in. Lech Giemza – profesor KUL i studenci polonistyki KUL. Konferencja odbyła się w ramach współpracy Liceum w Parczewie z Instytutem Filologii Polskiej KUL i projektu „Książka z plecaka”, w której Liceum bierze czynny udział już drugi rok.

Spotkanie otworzyła p. dyrektor Beata Tryniecka, która powitała uczestników
i przedstawiła tematykę konferencji. Pierwsza część sympozjum dotyczyła życia i twórczości autora „Puszczy”. Tematyczne referaty przedstawili uczniowie klasy I a. Część druga konferencji miała formę dyskusji poświęconej wartościom ważnym dla bohaterów powieści J. Weyssenhoffa.
W dyskusji brali udział przybyli goście i uczniowie klas humanistycznych Liceum .

Przybliżeniu sylwetki pisarza służyła również wystawa poświęcona miejscom, z którymi był związany autor „Sobola i panny”. Wystawa pokazywała też ciekawostki dotyczące życia
J. Weyssenhoffa. m.in. kadry z filmów  nakręconych w oparciu o twórczość Weyssenhoffa, losy aktorów odtwarzających role, malarstwo poświęcone przyrodzie Polesia, zdjęcia dworów,
w których mieszkał pisarz.

Konferencja była możliwa dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli Liceum, jak też sponsora sympozjum – p. G. Bronikowskiego. Wszystkim organizatorzy serdecznie dziękują.

« z 7 »
Skip to content