środa, 24 lipca, 2024
Aktualności

List do Rodziców

zachęcający do dbania o rozwój zainteresowań czytelniczych młodzieży.

Drodzy Rodzice!

Żyjemy w świecie zdominowanym przez media. Długotrwała tradycja powszechnego czytania i czerpania z książek pożytków i radości została zepchnięta na margines. Ludzie dobrowolnie i masowo odwrócili się od tego, co rozwija i wzbogaca, a skierowali się w stronę mediów, z których korzystanie nie wymaga wysiłku, jest powszechnie dostępne i atrakcyjne. Jednak jak się okazuje wpływają one niekorzystnie na rozwój duchowy i często demoralizują. Kultura obrazkowa, nastawiona na komercję i coraz bardziej niewybredną rozrywkę wypiera kulturę  języka, której istotą jest refleksja, kształtowanie właściwych relacji między ludźmi i rozwój myśli. Za nadmierne korzystanie z mediów płacimy wysoką cenę w postaci bierności i lenistwa umysłowego, braku wyobraźni i umiejętności społecznych, podatności na manipulację i coraz większego uzależnienia od mediów.

  Jako rodzice powinniśmy uczyć nasze dzieci radzenia sobie w trudnym świecie, w którym nie wiadomo co jest dobre, a co złe. Mądrzy rodzice dają odczuć swoim dzieciom, że są prawdziwie kochane, są dla nich przewodnikiem i wzorem do naśladowania. Przeciwstawiając się temu co niesie kultura masowa, trzeba uczyć dzieci wartości, które nadają naszemu życiu sens i rozwijać w nich takie cechy, jak: szacunek dla innych, prawdomówność, uczciwość, odpowiedzialność, pokojowe nastawienie do świata i ludzi. Powinny być one wyposażone w taki system wartości, aby mogły same ocenić sytuację i podejmować racjonalne decyzje, a dzięki temu będą mogły żyć mądrzej i lepiej.

  Pomocą w wychowaniu i kształtowaniu młodego człowieka może być lektura ciekawych i wartościowych książek, gdyż wiele z nich może przyczynić się do dyskusji na ważne tematy. Warto rozmawiać o książkach, wymieniać się opiniami, dowiadywać się, co dziecko czyta i czy mu się to podoba. Aby być kompetentnym przewodnikiem, a później partnerem dziecka w takich rozmowach, trzeba samemu też czytać. Można wspólnie przeczytać dobrą książkę, ciekawy artykuł, które mogą skłonić dziecko do refleksji i rozmowy o książkach, o życiu, o sprawach i problemach, które go dotyczą. Kiedy poświęcamy uwagę naszemu dziecku, dajemy mu siebie jako źródło wsparcia i siły  życiowej, dajemy mu mocny fundament na dorosłe życie.

 Szanowni Rodzice!

Zachęcajcie swoje dzieci do częstego sięgania po książkę i czytania!

Literatura wspierająca Rodziców w wychowaniu i edukacji dzieci
dostępna w naszej bibliotece:

 • Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska, Wychowanie przez czytanie, Warszawa 2014.

 • Nicholas Caar, Płytki umysł: jak internet wpływa na nasz mózg, Gliwice 2013.

 • Nathaniel Branden, 6 filarów poczucia własnej wartości, Łódź 2015.

 • Ron Potter-Efron, Życie bez złości, Sopot 2015.

 • Ross Campbell, Sztuka akceptacji, Warszawa 2003.

 • Hilarie Cash, Kim McDaniel, Dzieci konsoli, Poznań 2014.

 • M. Scott Peck, Droga rzadziej przemierzana, Poznań 2016.

 • Manfred Spitzer, Cyfrowa demencja, Słupsk 2016.

 • Daniel Goleman, Inteligencja emocjonalna, Poznań 2012.

 • Brene Brown, Z wielką odwagą: jak odwaga bycia wrażliwym zmienia to, jak żyjemy i kochamy, jakimi jesteśmy rodzicami i jak przewodzimy, Warszawa 2013.

 • Daniel H. Pink, Drive: kompletnie nowe spojrzenie na motywację, Warszawa 2012.

Skip to content