poniedziałek, 22 lipca, 2024
Aktualności

Program FLEX – stypendium w USA

W Programie FLEX może wziąć udział uczeń trzeciej klasy gimnazjum lub pierwszej klasy liceum/technikum, który:
 ma polskie obywatelstwo,
 urodził się między 01.01.2001 a 31.12.2002 (osoby niepełnosprawne: 15.02.2000-15.07.2003)
 zna język angielski w stopniu komunikatywnym,
 spełnia wymogi dot. uzyskania wizy USA oraz nie spędził więcej niż 3 miesiące w ciągu ostatnich 5 lat w USA.   

Program FLEX pokrywa następujące koszty:
 Podróż z miejsca zamieszkania do USA (do rodziny goszczącej) oraz powrót z USA
 Miesięczne stypendium na własne wydatki
 Zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku
 Program szkolny w amerykańskiej szkole średniej
 Szkolenie przedwyjazdowe w Polsce
 Ubezpieczenie medyczne (z wyłączeniem stwierdzonych chorób przewlekłych oraz opieki stomatologicznej).

Osoby zainteresowane powinny zarejestrować się oraz wypełnić formularz online do 17 października 2017 r.: http://ais.americancouncils.org/flex

Więcej informacji:  http://americancouncils.pl/pl/programs/future-leaders- exchange/

Skip to content