poniedziałek, 22 lipca, 2024

Oferta dla absolwentów szkół podstawowych

Dla absolwentów szkół podstawowych proponujemy cztery klasy pierwsze na rok szkolny 2019/2020:

Nazwa oddziału Przedmioty realizowane wg podstawy rozszerzonej: Języki
I an: klasa  humanistyczna język polski, język angielski

trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru: historia, geografia, WOS

język angielski poziom rozszerzony(kontynuacja)

język niemiecki/język rosyjski

I bn: klasa  matematyczno- językowa matematyka, język angielski

trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru: fizyka, geografia, historia

język angielski poziom rozszerzony (kontynuacja)

język niemiecki/język rosyjski

I cn: klasa matematyczno- informatyczna matematyka, informatyka

trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru: fizyka, geografia, historia

język angielski(kontynuacja)

język niemiecki/język rosyjski

I dn: klasa biologiczno-chemiczna biologia, chemia, język angielski język angielski poziom rozszerzony (kontynuacja)

język niemiecki/język rosyjski

Ustala się następujące przedmioty, z których oceny będą brane pod uwagę w zależności od rozszerzenia programowego w danej klasie, przy ustalaniu liczby punktów osiąganych przez kandydatów w procesie rekrutacyjnym:

– klasa I an – język polski, matematyka, język angielski oraz do wyboru: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie;

– klasa I bn – język polski, matematyka, język angielski oraz do wyboru: geografia, fizyka, historia;

– klasa I cn – język polski, matematyka, język angielski, informatyka;

– klasa I dn – język polski, matematyka, język angielski, oraz do wyboru: biologia lub chemia.

O przyjęcie do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie mogą się ubiegać absolwenci szkół podstawowych, którzy uzyskali minimum 70 punktów w procesie rekrutacji.

W wyniku procesu rekrutacyjnego średnia liczba uczniów w klasach pierwszych ma wynosić minimum 25. Może wynosić mniej za zgodą Organu Prowadzącego szkołę.

Regulamin rekrutacji I LO Parczew

Skip to content