Monitoring wizyjny

I Liceum Ogólnokształcące jest OBIEKTEM MONITOROWANYM

  1.  Administratorem systemu monitoringu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Parczewie, ul. Mickiewicza 5, tel.: 833551577, e-mail: loparczew@gmail.com
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Parczewie możliwy jest pod adresem e-mail: loparczew.inspektor@gmail.com
  3. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
  4. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora/ przepis prawa.
  5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni.
  6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
  7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.