Monthly Archives: Luty 2018

Współpraca z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim

20 lutego 2018 roku pani dyrektor Beata Tryniecka podpisała oficjalną umowę dotyczącą współpracy Liceum z Instytutem Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.  Przedstawicielem Uczelni z ramienia Instytutu był pan doktor habilitowany Lech Giemza. 

Drzwi otwarte 7.03.2018

Zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów na spotkanie w ramach „drzwi otwartych” 7 marca 2018 o godz. 17:00.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019

Proponujemy cztery klasy pierwsze na rok szkolny 2018/2019: klasa 1a – klasa humanistyczna z rozszerzonym językiem polskim i angielskim oraz historią; klasa 1c – klasa matematyczno-geograficzna z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem angielskim; klasa 1d – klasa przyrodnicza z rozszerzoną biologią, chemią i językiem angielskim; klasa 1e – klasa matematyczno-informatyczna z rozszerzoną matematyką, fizyką i informatyką/językiem angielskim. Ustala się następujące przedmioty, z których oceny będą brane pod uwagę przy ustalaniu… Read Article →

Szkolny Turniej w Układaniu Kostki Rubika

W piątek 16 lutego odbył się w naszym liceum Szkolny Turniej w Układaniu Kostki Rubika. Rywalizowało sześciu zawodników, z których każdy wykazał się niesamowitym refleksem, logicznym myśleniem i zdolnościami manualnymi.