Podziękowanie

Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele

składam Wam serdeczne podziękowania za wysiłek wkładany przez Was w naukę w nowych warunkach i wyrażam dumę z Waszego zaangażowania w uczenie się i nauczanie.

Dziękuję

Beata Tryniecka

Zmiana rozmiaru tekstu
Kontrast