niedziela, 24 września, 2023
Aktualności

Wywiadówka 11.12.2019r.

Zapraszamy serdecznie wszystkich rodziców (opiekunów) na wywiadówkę, która odbędzie 11.12.2019r. o godzinie 17:00. Zostaną przedstawione propozycje ocen śródrocznych ze wszystkich przedmiotów oraz propozycje ocen zachowania.

Drzwi otwarte w dniu 04.12.2019r. się nie odbędą.

Skip to content