Dyrekcja

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Parczewie: mgr Beata Tryniecka