niedziela, 21 kwietnia, 2024

Szkolna platforma MS-Teams

Lekcje zdalne w naszej szkole odbywają się z wykorzystaniem platformy MS-Teams i dziennika elektronicznego zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

Każdy uczeń otrzymał indywidualny login i hasło w domenie liceum-parczew.pl. Tymi danymi loguje się w usłudze Microsoft 365, której składnikiem jest Teams. Wszyscy uczniowie mają również dostęp do pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint – wersje uruchamiane w przeglądarce).

Potwierdzeniem obecności na zajęciach jest obraz z kamery internetowej ucznia oraz jego aktywność werbalna. Obecność odnotowywana jest w dzienniku elektronicznym. W dzienniku elektronicznym są zamieszczane bieżące informacje dla uczniów i ich rodziców. Proszę często logować się (co najmniej raz dziennie) i sprawdzać nowe wiadomości.

Kontakt z nauczycielami i wychowawcami możliwy jest poprzez dziennik elektroniczny.

Bezpłatny kurs obsługi Microsoft Teams można znaleźć pod adresem: https://ewangelista.it/teams

Skip to content