Samorząd Uczniowski

Przewodniczący SU: Julia Turek
Z-ca Przewodniczącego: Michał Wroński

Sekretarz: Aleksandra Jószczuk, Wiktoria Leszcz

Skarbnicy: Weronika Walczyna, Joanna Walczyna

s. artystyczna: Sylwia Deneka, Michał Uss, Kaja Dąbrowska, Marta Trubalska, Gabriela Czarnacka

s. techniczna: Mateusz Kotiuk, Michał Borysiuk, Mateusz Chudycz, Wiktor Łukaszuk, Paweł Kucharuk

s. rozrywkowa: Maja Trochunowicz, Kinga Koprukowniak, Jakub Lipiec

 

Zmiana rozmiaru tekstu
Kontrast