Rekrutacja

Oferta dla absolwentów szkół podstawowych

na rok szkolny 2023/2024

Plakat rekrutacyjny

Dla absolwentów szkół podstawowych proponujemy cztery klasy pierwsze na rok szkolny 2023/2024:

Nazwa oddziału

Przedmioty realizowane wg podstawy rozszerzonej:

Języki

Ia: klasa  humanistyczna język polski, język angielski, historia,

dodatkowy przedmiot rozszerzony: edukacja filmowa,

język angielski poziom rozszerzony(kontynuacja)

język niemiecki/język rosyjski

Ib: klasa  matematyczno- językowa matematyka, język angielski, geografia, język angielski poziom rozszerzony (kontynuacja)

język niemiecki/język rosyjski

Ic: klasa matematyczno- informatyczna matematyka, informatyka, fizyka,

dodatkowy przedmiot rozszerzony:
programowanie urządzeń cyfrowych,

język angielski(kontynuacja)

język niemiecki/język rosyjski

Id: klasa biologiczno-chemiczna biologia, chemia, język angielski,

dodatkowy przedmiot rozszerzony: biologia doświadczalna,

język angielski poziom rozszerzony (kontynuacja)

język niemiecki/język rosyjski

Ustala się następujące przedmioty, z których oceny będą brane pod uwagę w zależności od rozszerzenia programowego w danej klasie, przy ustalaniu liczby punktów osiąganych przez kandydatów w procesie rekrutacyjnym:

– klasa Ia – język polski, matematyka, język angielski, oraz do wyboru: historia lub wiedza o społeczeństwie;

– klasa Ib – język polski, matematyka, język angielski, geografia;

– klasa Ic – język polski, matematyka, język angielski, informatyka;

– klasa Id – język polski, matematyka, język angielski, oraz do wyboru: biologia lub chemia.

W wyniku procesu rekrutacyjnego średnia liczba uczniów w klasach pierwszych ma wynosić minimum 25. Może wynosić mniej za zgodą Organu Prowadzącego szkołę.

Zarządzenie wraz z Regulaminem rekrutacji oraz Szczegółowymi zasadami rekrutacji

Skip to content