Plan spotkań z rodzicami

Statutowe terminy przekazywania rodzicom i uczniom
informacji o ocenach semestralnych i rocznych

w roku szkolnym 2020/2021

 

1. 09.09.2020r. Zebranie z rodzicami – wybór Rady Rodziców, zapoznanie z dokumentami, egzaminem maturalnym, zmiany w programie wychowawczo-profilaktycznym.
2. 07.10.2020r. pierwsza środa miesiąca
3. 04.11.2020r. wywiadówka – pierwsza środa miesiąca
4. Do 08.12. 2020r. poinformować na piśmie rodziców o grożących śródrocznych ocenach niedostatecznych.
5. 11.12.2020 r. ustalić propozycje ocen zachowania na godz. wychowawczych zgodnie z procedurami szkoły
6. Do 15.12.2020 r. wystawić propozycje przewidywanych ocenach śródrocznych i ocen zachowania i poinformować na piśmie rodziców
7. 16.12.2020r. wywiadówka – informacja o propozycjach ocen śródrocznych i ocen zachowania
8. Do 08.01.2021 r. wystawić oceny śródroczne do godz. 1550
9. 27.01.2021r. podsumowanie I semestru, pedagogizacja rodziców
10. 03.03.2021 r. pierwsza środa miesiąca
11. Do 23.03.2021 r. poinformować na piśmie rodziców klas III o grożących ocenach niedostatecznych.
12. 07.04.2021 r. pierwsza środa miesiąca- wywiadówka klas III
13. 09.04.2021 r ustalić propozycje ocen zachowania w klasach III na godz. wychowawczych zgodnie z procedurami szkoły
14. Do 16.04.2021r. poinformować rodziców i uczniów kl. III o proponowanych ocenach rocznych
15. Do 23.04.2021 r. wystawić oceny roczne w klasach III do godz. 1550
16. Do 18.05.2021 r. poinformować na piśmie rodziców uczniów kl. I i II o grożących ocenach niedostatecznych
17.  02.06.2021r. wywiadówka – klas I i II.
18.  28.05.2021r. ustalić z klasą propozycję ocen zachowania w kl. I i II
19.  Do 11.06.2021 r. poinformować rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach rocznych
20.  Do 18.06.2021 r. wystawić oceny roczne w klasach I i II do godz. 1550.

 

Zmiana rozmiaru tekstu
Kontrast