Kadra Nauczycielska

religia:
ks. Łukasz Kałaska

j. polski:
Bożena Maliszewska
Krzysztof Wroński

j. angielski:
Aneta Bryda
Marzena Świć
Monika Szwed
Halina Furman
Wira Martyniuk

j. niemiecki:
Anna Hać

j. rosyjski:
Anetta Weremczuk

historia, wos, hist. i społ.:
Barbara Nowicka
Iwona Pastor

podstawy przedsiębiorczości:
Grażyna Czech
Iwona Pastor

wiedza o kulturze:
Anetta Weremczuk
Krzysztof Wroński

edukacja dla bezpieczeństwa:
Iwona Pastor

matematyka:
Grażyna Czech
Wiesław Grzywacz
Piotr Ostapiuk

geografia:
Beata Tryniecka
Krystyna Koprukowniak
Artur Becher

biologia:
Anna Burzec

chemia:
Renata Maksymowicz

fizyka:
Sylwester Baryła
Maciej Tkaczyk

informatyka, fizyka:
Jerzy Świć

informatyka
Grzegorz Lis

muzyka
Marcin Filipowicz

wychowanie fizyczne:
Małgorzata Kowalik
Dariusz Dziuba

Zmiana rozmiaru tekstu
Kontrast