Kadra Nauczycielska

religia:
ks. Łukasz Kałaska
ks. Marcin Prudaczuk

j. polski:
Bożena Maliszewska
Krzysztof Wroński
Monika Szwed

j. angielski:
Aneta Bryda
Marzena Świć
Monika Szwed
Halina Furman
Wira Martyniuk

j. niemiecki:
Anna Hać

j. rosyjski:
Anetta Weremczuk

historia, wos, hist. i społ.:
Barbara Nowicka
Iwona Pastor

podstawy przedsiębiorczości:
Grażyna Czech
Iwona Pastor

edukacja dla bezpieczeństwa:
Iwona Pastor

matematyka:
Grażyna Czech
Wiesław Grzywacz
Piotr Ostapiuk

geografia:
Beata Tryniecka
Krystyna Koprukowniak
Anna Kalisz

biologia:
Anna Burzec

chemia:
Renata Maksymowicz

fizyka:
Artur Michaluk
Sylwester Baryła

informatyka:
Artut Michaluk
Jerzy Świć
Barbara Kalitka-Zelent

muzyka
Marcin Filipowicz

wychowanie fizyczne:
Małgorzata Kowalik
Dariusz Dziuba

Skip to content