Rada Rodziców

Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Parczewie

Nr konta: 96 8042 0006 0000 0114 2000 0010

Skład Prezydium Rady Rodziców:

Sławomir Haponiuk – Przewodniczący,
Joanna Krośko – Zastępca Przewodniczącego,
Ewa Saczuk – Sekretarz,
Anna Szymańska – Skarbnik,

Ustalono wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 w wysokości ……………… zł.

Skip to content