Rada Rodziców

Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Parczewie

Nr konta: 96 8042 0006 0000 0114 2000 0010

Skład Zarządu Rady Rodziców:

Robert Makówka – Przewodniczący,
Ewa Mierz – Zastępca Przewodniczącego,
Adam Maksymiuk – Sekretarz,
Anna Szymańska – Skarbnik,

Ustalono wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 w wysokości 50,00 zł.

Zmiana rozmiaru tekstu
Kontrast