wtorek, 25 czerwca, 2024
Aktualności

Konkurs „Echa Konstytucji 3 Maja w moim regionie”

Szanowni Państwo!
W roku szkolnym 2021/2022 obchodzimy 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  Niewątpliwie jest to jedno z ważniejszych wydarzeń w historii Narodu Polskiego. Z inicjatywy Pani Beaty Mazurek – Poseł do Parlamentu Europejskiego, wspólnie z  Lubelskim Kuratorem Oświaty, Panią Teresą Misiuk, organizowana jest już druga edycja tego konkursu. Honorowy Patronat nad konkursem objęła Pani Beata Mazurek – Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Pan Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego.
Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także nauczycieli jako opiekunów dydaktycznych do udziału w konkursie „Echa Konstytucji 3 Maja w moim regionie”.  Głównym celem konkursu jest  uświadomienie uczniom znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej, oddanie hołdu tym, którzy przyczynili się do powstania tego aktu – myślicielom politycznym, posłom na Sejm Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego oraz pokoleniom Polaków, których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległości. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie wiersza (w kategorii literackiej) lub opracowanie autorskiej pracy plastycznej w technice rysunkowej, malarskiej lub graficznej (w tym grafice komputerowej) poświęconych miejscom, postaciom i motywom związanym z Konstytucją 3 Maja.
Szczegóły procedury konkursowej oraz zasady uczestnictwa w nim określają treści zawarte w regulaminie konkursu „Echa Konstytucji 3 Maja w moim regionie” oraz w dostępnych do pobrania załącznikach. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie pracy konkursowej wraz z dołączonymi, czytelnie wypełnionymi formularzami do dnia 1 kwietnia 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego), pod adres wybrany zgodnie z właściwością terytorialną (Kuratorium Oświaty w Lublinie, Delegatura w Białej Podlaskiej, Delegatura w Chełmie, Delegatura w Zamościu). Pisemne zgłoszenie szkoły do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu oraz załączników, które należy wypełnić. Podsumowanie konkursu odbędzie się najpóźniej do końca maja 2022 roku, o czym wszyscy uczestnicy zostaną skutecznie poinformowani. Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Regulamin Konkursu Echa Konstytucji 3 Maja w moim regionie.

Załącznik nr1 21-22

Załącznik nr2 21-22

Załącznik nr3 21-22

Skip to content