środa, 24 lipca, 2024
Aktualności

Konkurs „Wielcy polscy ekonomiści też byli nastolatkami…”

Narodowy Bank Polski po raz dwudziesty zaprasza uczniów wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce do udziału w konkursie na pracę pisemną.
Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:
uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych,
uczniowie szkół ponadpodstawowych (średnich, z wyłączeniem szkół dla dorosłych).
Temat pracy konkursowej dla obu kategorii wiekowych brzmi: „Wielcy polscy ekonomiści też byli nastolatkami…”. Obejrzenie filmu pomoże w wyborze bohatera swojej pracy.
W obu kategoriach wiekowych zostaną przyznane po trzy nagrody główne i po trzy wyróżnienia:
I miejsce – 4000 zł,
II miejsce – 3500 zł,
III miejsce – 3000 zł,
wyróżnienie – 1500 zł.
Gratyfikację za wsparcie merytoryczne otrzymają również nauczyciele-opiekunowie nagrodzonych uczniów.
Prace konkursowe (z załącznikami wymaganymi w regulaminie) należy nadsyłać do 12 października 2021 r.
Regulamin oraz szczegółowe informacje o konkursie na stronie Organizatora (https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/2021/praca_pisemna/pisemna_main.html)
Skip to content