piątek, 14 czerwca, 2024
Aktualności

Rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja

Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki 3 maja 1791 roku. W tym roku świętujemy
230. Rocznicę jej uchwalenia. Akt ten przekształcał państwo w monarchię konstytucyjną oraz
wprowadzał zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy
Sejm. Konstytucja niosła także gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i
wartości Oświecenia. Jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód
głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.
„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, świadomy znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu
pamięci zbiorowej, oddając hołd wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wiekopomnego
aktu – myślicielom politycznym, posłom na Sejm Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego obozu
patriotycznego oraz pokoleniom Polaków, których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli
i odzyskanie niepodległości, zachęca do refleksji nad dziedzictwem Konstytucji 3 Maja współcześnie i
ustanawia rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja.” (UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27
listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja)
Warto wspomnieć, iż 27 listopada 2020 roku Sejm RP podjął uchwały ustanawiające patronów 2021
roku. W tym gronie znalazły się wybitne i zasłużone dla naszej kultury narodowej osobowości: Stefan
Kardynał Wyszyński z racji 40. rocznicy śmierci i 120. rocznicy urodzin, Cyprian Kamil Norwid – z
okazji 200. rocznicy urodzin oraz Stanisław Lem, Krzysztof Kamil Baczyński i Tadeusz Różewicz – w
100. rocznicę urodzin.

Skip to content