piątek, 19 lipca, 2024
Aktualności

Czytamy wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

W trwającym Roku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zachęcamy do udziału w projekcie „CZYTAMY WIERSZE POETY”. Wykonany przez siebie wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego należy nagrać – można dołączyć do niego muzykę lub utworzyć filmik i przesłać na adres: biblioteka_lo@interia.pl. Utwór zostanie zamieszczony na Facebooku naszej szkoły. Został już opublikowany pierwszy filmik z nagraniem wiersza „Śpiew na wiosnę”.

Szczegółowych informacji o projekcie udzielają panie: Monika Szwed i Bożena Prokopiuk (biblioteka_lo@interia.pl).

Krzysztof Kamil Baczyński należy do pokolenia twórców urodzonych na początku lat dwudziestych XX wieku, którzy wchodzili w dorosłość w czasie II wojny światowej. Poeta – żołnierz w swoich utworach często wypowiadał się w liczbie mnogiej, opisywał emocje całego młodego pokolenia doświadczonego wojną, przez co stał się niejako kronikarzem tragicznych wydarzeń. Zginął w powstaniu warszawskim w wieku zaledwie 23 lat i zostawił po sobie przeszło 500 wierszy, kilkanaście opowiadań i kilka poematów. Zachowało się też kilkaset jego grafik i rysunków do opowiadań, projektów okładek książek i tomików.

Krzysztof Kamil Baczyński – Życie i twórczość | Artysta | Culture.pl

Baczyński – kolekcja stworzona przez Biblioteka Narodowa | Polona

:: Krzysztof Kamil Baczynski :: Zycie i tworczosc :: Krzysztof Kamil Baczyński ::

Powstańcze Biogramy – Krzysztof Baczyński (1944.pl)

K.K. Baczyński – Noc zielona była… – YouTube

KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI, Wiersze (zeszytyliterackie.pl)

Skip to content