poniedziałek, 20 maja, 2024
Aktualności

Ferie zimowe od 4 do 17 stycznia 2021 roku

W tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał stosowne rozporządzenie w tej sprawie.

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja/nowy-termin-ferii-zimowych

W związku z tą decyzją zmianie ulegają Statutowe terminy przekazywania rodzicom i uczniom informacji o ocenach semestralnych:

Do 18 grudnia 2020 r. rodzice lub prawni opiekunowie zostaną poinformowani o grożących śródrocznych ocenach niedostatecznych.

Do dnia 18 grudnia 2020 r. wychowawcy przeprowadzą on – line  wywiadówkę dla rodziców lub prawnych opiekunów uczniów klas I-III.

Do 18 stycznia 2021 r. będą wystawione propozycje ocen śródrocznych. Wychowawcy poinformują rodziców lub prawnych opiekunów o tych propozycjach.

Oceny śródroczne w klasach I – III będą wystawione do 25.01. 2021r. do godz. 15.50.

Skip to content