wtorek, 25 czerwca, 2024
Aktualności

Klasy pierwsze na rok szkolny 2019/2020

Na rok szkolny 2019/2020 zaplanowano po 4 klasy pierwsze w trzyletnim (1a, 1b, 1c, 1d) i czteroletnim liceum (1an, 1bn, 1cn, 1dn). W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji utworzono po 3 klasy pierwsze w trzy i czteroletnim liceum.

Trzyletnie liceum ogólnokształcące:
1a – klasa humanistyczna,
1b – klasa matematyczno-językowo-informatyczna (powstała z połączenia 1b – matematyczno-językowej i 1c – matematyczno-informatycznej; podział na dwie grupy realizujące swoje rozszerzenia został zachowany),
1d – klasa biologiczno-chemiczna.

Czteroletnie liceum ogólnokształcące:
1an – klasa humanistyczna,
1bn – klasa matematyczno-językowo-informatyczna (powstała z połączenia 1bn – matematyczno-językowej i 1cn – matematyczno-informatycznej; podział na dwie grupy realizujące swoje rozszerzenia został zachowany),
1dn – klasa biologiczno-chemiczna.

Grupy matematyczno-informatyczne oznaczone są na wykazie podręczników symbolami 1c i 1cn.

Skip to content