poniedziałek, 17 czerwca, 2024
Aktualności

Konkurs Językowy „The Faces of America”

Już po raz czwarty Centrum Promocji UMCS we współpracy z Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS organizuje konkurs językowy „The Faces of America”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.  Dzięki udziałowi w konkursie uczniowie mają szansę na podniesienie umiejętności językowych, a także okazję na poszerzenie wiedzy w tematyce kultury i zwyczajów Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Konkurs składa się z trzech etapów. W pierwszym etapie Konkursu uczniowie mają za zadanie przygotować prezentację multimedialną lub krótki film na temat „My American Hero” i przesłać ją do 6 kwietnia 2018r.. Następnie 20 kwietnia 2018 roku na terenie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przeprowadzone zostaną dwa etapy finałowe. Etap drugi będzie etapem pisemnym polegającym na rozwiązaniu testu, po czym do etapu finałowego wybranych zostanie 5 najlepszych zespołów, które wezmą udział w ustnym quizie wzbogaconym o elementy multimedialne.

Poniżej przedstawiamy harmonogram IV Edycji Konkursu Językowego „The Faces of America”:

  • do 6 kwietnia: wysyłanie prac konkursowych na adres mailowy:konkurs.umcs@umcs.pl
  • 13 kwietnia: ogłoszenie i poinformowanie o wynikach I etapu przez komisję konkursową
  • 20 kwietnia: Etap II i III (Instytut Informatyki UMCS)

Regulamin oraz szczegóły konkursu znajdują się u nauczycieli języków obcych.

Skip to content