poniedziałek, 20 maja, 2024
Aktualności

Współpraca z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim

20 lutego 2018 roku pani dyrektor Beata Tryniecka podpisała oficjalną umowę dotyczącą współpracy Liceum z Instytutem Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.  Przedstawicielem Uczelni z ramienia Instytutu był pan doktor habilitowany Lech Giemza. 

KUL zaproponował Szkole podjęcie współpracy w październiku 2017 roku. Już 9 listopada 2017 roku młodzież Liceum wraz z opiekunami – B. Maliszewską i K. Wrońskim – pojechała na pierwsze spotkanie w murach Uczelni. Młodzież miała okazję zwiedzać Uniwersytet, była na lekcji muzealnej, uczestniczyła w spotkaniu z Muńkiem Staszczykiem zaproszonym przez KUL.

W ramach współpracy z KUL, 16 listopada 2017 roku, do Liceum przyjechał ksiądz doktor Grzegorz Głąb. Wygłosił dla młodzieży licealnej wykład poświęcony biografii Bolesława Prusa.

29 listopada młodzież I LO uczestniczyła w konwersatorium poświęconym strukturze rozprawki maturalnej. Zajęcia poprowadziła doktor habilitowana Jolanta Klimek-Grądzka.

W styczniu, w murach Uczelni, odbyły się warsztaty poświęcone twórczości Bolesława Prusa i Jarosława Iwaszkiewicza. W warsztatach uczestniczyli uczniowie klasy IIIa I LO w Parczewie.

20 lutego odbyło się konwersatorium prowadzone przez doktora habilitowanego Lecha Giemzę, a poświęcone funkcjonowaniu motywu „ars bene moriendi” w poezji współczesnej oraz konwersatorium poświęcone „Pannom z Wilka” J. Iwaszkiewicza.

Młodzież Liceum, w ramach współpracy z KUL, została zakwalifikowana do udziału w cyklu zajęć w ramach Akademii Młodych Humanistów Uniwersytetu Otwartego KUL. Pierwsze zajęcia odbyły się 28 lutego 2018 roku.

W ramach współpracy z Instytutem Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego będą się odbywać kolejne konwersatoria w murach Szkoły, jak też warsztaty dla młodzieży organizowane przez Instytut na Uczelni.

KUL
« z 7 »

 

Skip to content