wtorek, 25 czerwca, 2024
Aktualności

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019

Proponujemy cztery klasy pierwsze na rok szkolny 2018/2019:

  • klasa 1a – klasa humanistyczna z rozszerzonym językiem polskim i angielskim oraz historią;
  • klasa 1c – klasa matematyczno-geograficzna z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem angielskim;
  • klasa 1d – klasa przyrodnicza z rozszerzoną biologią, chemią i językiem angielskim;
  • klasa 1e – klasa matematyczno-informatyczna z rozszerzoną matematyką, fizyką i informatyką/językiem angielskim.

Ustala się następujące przedmioty, z których oceny będą brane pod uwagę przy ustalaniu liczby punktów osiąganych przez kandydatów w procesie rekrutacyjnym:

  • klasa 1a – język polski, matematyka, język angielski, historia;
  • klasa 1c – język polski, matematyka, język angielski, geografia;
  • klasa 1d – język polski, matematyka, biologia/chemia, język angielski;
  • klasa 1e – język polski, matematyka, fizyka, informatyka/język angielski.
Skip to content