Oferta dla absolwentów gimnazjum

Dla absolwentów gimnazjum proponujemy cztery klasy pierwsze na rok szkolny 2019/2020:

Nazwa oddziału Przedmioty realizowane wg podstawy rozszerzonej: Języki
Ia: klasa  humanistyczna język polski, język angielski

trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru: historia, geografia

język angielski poziom rozszerzony(kontynuacja)

język niemiecki/język rosyjski

Ib: klasa  matematyczno- językowa matematyka, język angielski

trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru: fizyka, geografia, historia

język angielski poziom rozszerzony (kontynuacja)

język niemiecki/język rosyjski

Ic: klasa matematyczno- informatyczna matematyka, informatyka

trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru: fizyka, geografia, historia

język angielski(kontynuacja)

język niemiecki/język rosyjski

Id: klasa biologiczno-chemiczna biologia, chemia, język angielski język angielski poziom rozszerzony (kontynuacja)

język niemiecki/język rosyjski

Ustala się następujące przedmioty, z których oceny będą brane pod uwagę w zależności od rozszerzenia programowego w danej klasie, przy ustalaniu liczby punktów osiąganych przez kandydatów w procesie rekrutacyjnym:

– klasa Ia – język polski, matematyka, język angielski oraz do wyboru: historia, geografia;

– klasa Ib – język polski, matematyka, język angielski oraz do wyboru: geografia, fizyka, historia;

– klasa Ic – język polski, matematyka, język angielski, informatyka;

– klasa Id – język polski, matematyka, język angielski, oraz do wyboru: biologia lub chemia

O przyjęcie do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie mogą się ubiegać absolwenci gimnazjum, którzy uzyskali minimum 70 punktów w procesie rekrutacji.

W wyniku procesu rekrutacyjnego średnia liczba uczniów w klasach pierwszych ma wynosić minimum 25. Może wynosić mniej za zgodą Organu Prowadzącego szkołę.

Regulamin rekrutacji I LO Parczew

Zmiana rozmiaru tekstu
Kontrast